Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Smlouva o dílo

 • středa 5. října 2016
 • 9.00 - 15.00

Určeno

Seminář je určen zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních, právních ale i technických oddělení, samostatné podnikatele, advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Program

 • Smlouva o dílo a její vymezení
 • Specifikace díla
 • Způsob provádění, alokace rizik mezi smluvní strany
 • Konstrukce ceny, rozpočty, zálohy, fakturace, pozastávky
 • Vícepráce, změny díla
 • Vady, reklamace, záruky, možnosti a meze zákonné a smluvní úpravy
 • Vztahy se subdodavateli, spoluodpovědnost subdodavatelů a projektantů
 • Možnosti smluvního omezení odpovědnosti
 • Doporučení pro objednatele a zhotovitele

Lektoři

JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Odborný asistent Katedry obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 900,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.