Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Nový zákon o veřejných zakázkách


Určeno

Seminář je určen především pro zadavatele veřejných zakázek, ale i dalším zájemcům o problematiku veřejných zakázek.

Program

 • Zásady zadávacího řízení
 • Předpokládaná hodnota veřejných zakázek – nová pravidla pro sčítání předmětů plnění veřejných zakázek?
 • Režimy veřejných zakázek
 • Jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, řízení o inovačním partnerství a další méně obvyklé druhy zadávacích řízení
 • Koncesní řízení
 • Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů dle nového zákona o veřejných zakázkách
 • Dodatečné stavební práce a dodatečné služby
 • Mimořádně nízká nabídková cena
 • Jiná než cenová kritéria hodnocení nabídek
 • Veřejné zakázky malého rozsahu
 • Námitky a nové procesní nastavení řízení u ÚOHS
 • Diskuse nad účastníky předem zaslanými dotazy a tématy


Forma:
• Prezentace
• Řešení tzv. mikropřípadů – jednoduché případy na procvičení probíraných institutů
• Řešení komplexních případů k tématům s diskusí

Lektoři

Mgr. Michal Čermák

V minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní je aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze. Michal Čermák působí také jako auditor zadávacích řízení, podílí se jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy a nabízí dále služby obrany zadavatelů proti protiprávně vyměřeným korekcím dotací.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.