Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Exekuce v praxi

 • čtvrtek 3. listopadu 2016Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025
 • 9.00 - 16.00

Určeno

Seminář je určen především těm, kteří chtějí získat širší přehled o průběhu exekučního řízení a jeho dílčích fázích ve světle aktuální právní úpravy. Zejména je vhodný pro zájemce z oblasti advokacie, veřejné správy, odborného aparátu soudů, soudních exekutorů a insolvenčních správců.

Program

 • ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ (účastníci, exekuční návrh, titul, pověřovací proces)
 • FÁZE ZAJIŠŤOVACÍ (součinnosti, způsoby vedení exekuce, exekuční příkaz)
 • FÁZE PROVÁDĚCÍ
  • rozhodování exekutora a opravné prostředky
  • obrana povinného v exekučním řízení
  • obrana manžela v exekučním řízení
  • náklady spojené s exekučním řízením
  • zastavení exekuce
  • odklad exekuce a jiné procesní překážky
  • souběh/střet exekucí
  • souběh/střet exekuce a insolvence

Lektoři

Ing. Mgr. Antonín TOMAN

Lektor působí jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, je přidružený člen Právní a legislativní komory v Exekutorské komoře ČR. a externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

JUDr. Stanislav PAZDERKA

Lektor je soudní exekutor Exekutorského úřadu v Písku, působí jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.