Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem


Určeno

Seminář je určen především těm, kteří jsou odpovědní za nakládání s obecním majetkem nebo se této činnosti účastní. Zejména je vhodný pro starosty, zastupitele a zaměstnance územně samosprávných celků.

Program

 • Povaha obecního majetku a specifické zákonné povinnosti stanovené zákonem o obcích
 • Povinnost účelného a hospodárného nakládání s majetkem a posuzování „výhodnosti“ majetkové dispozice
 • Důsledky porušení zákonných povinností při nakládání s obecním majetkem (neplatnost, odpovědnost zaměstnanců a funkcionářů)
 • Záměr obce nakládat s nemovitým majetkem
 • Rozhodnutí o majetkoprávních jednáních
 • Uzavření smlouvy
 • Některé specifické otázky spojené s majetkovými dispozicemi (např. veřejné zakázky, smluvní doložky apod.

Lektoři

JUDr. Adam Furek 

Lektor působí jako legislativní a právní odborník v oblasti kontroly veřejné správy, specialista na poskytování informací očinnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.