Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 2016/2017, právněznalostní část A


Určeno

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR a je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Absolvování tohoto kurzu je jednou z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem.

Program

Podzimní semestr:

• Teorie práva (9.9.2016)
• Obecná část občanského zákoníku (23.9.)
• Občanský soudní řád (7.10.2016)
• Rodinné právo (21.10.2016)
• Závazkové právo (4.11.2016)
• Věcná práva (25.11.2016)
• Správní právo (16.12.2016)
• Cizinecké právo (6.1.2017)

Jarní semestr (konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v lednu 2017):

• Právo obchodních společností
• Smluvní obchodní vztahy, právo cenných papírů
• Základy finančního práva
• Základní terminologie a průběh trestního řízení
• Pracovní právo
• Právo EU
• Mezinárodní právo soukromé
• Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí témat.

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 31.8.2016.

Kapacita kurzu je již naplněna.

 

 

Informace o kurzu

Celý kurz bude ukončen v části A závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky v části A, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně, a to vždy nejpozději do 7 dnů od neúspěšného termínu zkoušky. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

4 500,- Kč včetně DPH

Uvedená cena je za jeden semestr.

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 4 000 Kč za jeden semestr. Vaše členství prosím označte v přihlášce.

Cena zahrnuje studijní materiály.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: 110720@mail.muni.cz
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.