Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 2016/2017, jazyková část B


Určeno

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR a je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Absolvování tohoto kurzu je jednou z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem.

Program

Obsahová náplň tématicky navazuje na právněznalostní část A, je doplněna praktickými příklady a překladatelskými zkušenostmi.

V tomto ročníku nabízíme část B v anglickém, německém a španělském jazyce. Příslušný jazykový blok bude otevřen pouze při minimálním počtu 13 účastníků.

Lektoři

Část B povedou lektoři z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a zkušení překladatelé.

Poznámky

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 31.8.2016.

Cena zahrnuje oběd a studijní materiály.

Informace o kurzu

Celý kurz bude ukončen v části B závěrečnou písemnou zkouškou, která proběhne v červnu 2017. Závěrečná zkouška v části B se skládá z písemného testu, který ověřuje zvládnutí odborné terminologie a frazeologie v příslušném cizím jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správné použití v kontextu. Zkouška zahrnuje překlad z cizího jazyka do češtiny i obráceně.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečnou zkoušku s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky v části B, je možné ji maximálně dvakrát opakovat, a to za administrativní poplatek 1500 Kč vč. DPH za jedno opakování. Opravné termíny zkoušky budou vyhlášeny na měsíc září 2017. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

Cena za jeden semestr: 5 500 Kč vč. DPH

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.