Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Trestní odpovědnost úředních osob


Určeno

Akreditovaný seminář je určen především pro vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků, kteří prošli vstupním vzděláváním, případně již absolvovali zvláštní odbornou způsobilost.

Seminář je v souladu s potřebami průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy a je akreditován ministerstvem vnitra ČR.

 

Program

 • Základní pojmy trestní odpovědnosti,trestní zákon
 • Trestný čin, jeho pojetí, skutková podstata
 • Vymezení úřední osoby v trestním zákoně
 • Trestné činy, jichž se mohou dopustit úřední osoby
 • Související trestné činy
 • Úřední osoba jako obviněný, poškozený, zmocněnec, oznamovatel, svědek - práva a povinnosti

Lektoři

Doc. JUDr. Marek Fryšták, PhD. 

Lektor je docentem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Lektor je docentem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Informace o kurzu

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 900,- Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.