Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro zastupitele obcí


Určeno

Seminář je určen především pro zastupitele, radní a starosty obcí.

Program

 • Systém veřejné správy
 • Územně samosprávné celky - obce, jejich vztah, role Ministerstva vnitra
 • Výkon samostatné a přenesené působnosti
 • Hlavní orgány obcí a jjich činnost - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad
 • Další orgány obcí a jejich činnost - výbory zastupitelstva, komise rady, obecní policie
 • Právní předpisy obcí
 • Výkon funkce zastupitele, radního a starosty obce

Lektoři

JUDr. Stanislav Kadečka, PhD.

Lektor je respektovaný odborník v oblasti správního práva, působí na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je členem Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky, jako i členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Informace o kurzu

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

 

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.