Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Pracovně právní poměry úředníků samosprávných celků


Určeno

Seminář je určený především pro úředníky územních samosprávných celků, pro úředníky personálních odborů, vedoucí úředníky či vedoucí úřadů, pro manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd.

Program

 • Specifika právní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků ÚSC
 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru
 • Vznik a změny pracovího poměru
 • Práva a povinnosti úředníka ÚSC
 • Zdravotní způsobilost k výkonu práce
 • Pracovní doba, rozvržení pracovní doby
 • Pravidla odměňování
 • Překážky v práci
 • Skončení pracovního poměru
 • Odvolání úředníka z funkce, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru

Lektoři

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Lektor je odborným asistentem na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, specialista na pracovní právo a perosnalistiku. Věnuje se problematice kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.