Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Vybrané otázky hospodářské kriminality


Určeno

Seminář je určen především členům statutárních orgánů právnických osob a dalším zájemcům o problematiku hospodářské kriminality z řad advokátů, daňových poradců, podnikatelů a dalších.

Program

 • Základy trestní odpovědnosti právnických osob a fyzických osob v nich působících
 • Rozbor vybraných skutkových podstat majetkových a hospodářských trestných činů
 • Trestně-právní sankce ukládané fyzickým a právnickým osobám
 • Statutární pracovník jako subjekt trestního řízení (obviněný, poškozený, svědek)
 • Specifika trestního řízení s přihlédnutím k realizaci práva na obhajobu a problematice odhalování a objasňování této trestné činnosti včetně typických způsobů páchání

Lektoři

doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc.

Lektor je docent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D.

Lektor je docent na  Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Jan PROVAZNÍK

Lektor je asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.