Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Zákon o státní službě


Program

 • Význam personálního základu veřejné správy pro kvalitní výkon veřejné správy, resp. dobrou veřejnou správu
 • Veřejnoprávní základ a znaky státní služby
 • Zákon o státní službě (z.č.234/2014 Sb.) : ústavní základ, předmět úpravy, základní pojmy  zákona
 • Organizace státní služby
 • Povinnosti a práva státních zaměstnanců; kárná odpovědnost
 • Řízení ve věcech státní služby
 • Založení služebního poměru
 • Služební doba, doba odpočinku, služební volno
 • Vzdělávání státních zaměstnanců
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a služebního úřadu (kdy, jaké, jak dlouho a s náhradou platu, či bez) 
 • Odpovědnostní vztahy (povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby
 • Podmínky pro výkon sluby a zabezpečení státního zaměstnance
 • Skončení služebního poměru 

Lektoři

Doc. JUDr. Soňa Skulová, PhD.

Lektorka působí jako vedoucí Katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je akreditovaná lektorka pro vzdělávání úředníků Územně samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a odborník na obecnou část Zkoušek obecné způsobilosti.

Mgr. Jan Horecký, PhD.

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečeníspecializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. 

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.