Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro provozovatele e-shopu


Určeno

Seminář je určen  živnostníkům a společnostem, které prodávají zboží přes internet - jednatelům, manažerům,vedoucím pracovníkům a pracovníkům obchodních oddělení.

Program

 • Nabídka na e-shopu a její závaznost
 • Uzavření smlouvy
 • Obchodní podmínky - jejich závaznost
 • Ochrana spotřebitele jako zákazníka e-shopu
 • Práva a povinnosti zákazníků
 • Kupní smlouva, odpovědnost prodávajícího za vady zboží
 • Reklamační řízení bez chyb
 • Řešení sporů
 • Nekalé obchodní praktiky na e-shopech, dozorový orgán a sankce za ně udělované

Lektoři

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Lektorka je děkankou a docentkou pro obor občanského práva na Právnické faultě Masarykovy univerzity. Je členka pracovní skupiny expertů pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu, členka pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody (Ministerstvo vnitra ČR).

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Lektorka je odbornou asistentkou na Katedře obchodního práva Masarykovy univerzity. Působí jako advokátka. Je rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komisi ČR.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.