Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich (dle nové právní úpravy)

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna 025
 • 9.00 - 14.00

Určeno

Akreditovaný seminář je určen pracovníkům ve veřejné správě, úředníkům a zaměstnancům obecních a krajských úřadů, právníkům, zaměstnancům advokátních kanceláří a všem, kteří se v praxi setkávají s problematikou správních deliktů a správního trestání.

Seminář se zaměřuje na novou právní úpravu správního trestání, kterou představuáje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabyde účinnosti 1. 7. 2017. Uvedený předpis představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona, ale také zcela novou právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních, resp. nově pojímaných přestupků.

Program

 • Základní principy správního trestání, zásad a požadavky judikatury dle nové právní úpravy
 • Hmotněprávní vymezení přestupků - nové pojetí a koncepce přestupku a jeho definičními znaky
 • Procesní úprava přestupků  - nová úprava přestupkového řízení, odlišnosti od původní úpravy
 • Rozhodnutí o přestupku  - obecná i specifická podoboa rozhodnutí o přestupku dle nové právní úpravy

Lektoři

JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na  MU v Brně,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 900,- Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.