Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v činnosti veřejné správy


Určeno

Akreditovaný seminář je určen pracovníkům ve veřejné správě, zejména zaměstnancům a úředníkům obecních a krajských úřadů; dále pak právníkům, zaměstnancům advokátních kanceláří a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program

Ústavní a evropský základ (akty EU a Rady Evropy) nakládání s informacemi ve veřejné správě
- informační povinnost o vlastní činnosti
- ochrana soukromí jednotlivce 

Právní základ poskytování informací veřejnou správou 

Svobodný přístup k informacím
- základní principy zákona o svobodném přístupu k informacím
- rozbor režimu zpřístupňování informací
- zveřejňování informací

Procesní úprava poskytování informací na žádost

Právní záruky práva na informace

Rozbor aktuální judikatury na úseku práva na informace

Ochrana osobních údajů
- soukromoprávní a veřejnoprávní režim ochrany osobních údajů
- pojmy používané zákonem o ochraně osobních údajů
- principy zákona o ochraně osobních údajů
- práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ochrana práv subjektu údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho úkoly a pravomoci

Kontrolní pravomoc

Uplatňování odpovědnosti za porušení povinností

Sankční režimy zákona o ochraně osobních údajů

Transparentnost veřejné správy, střet zájmů

Lektoři

JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D.

Lektor je odborný asistent Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Mezi jeho hlavní specializace patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS a člen rozkladové komise ČNB.

Poznámky


Informace o kurzu

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 900,- Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.