Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Aktuální otázky směnečného práva


Určeno

Seminář je určen především advokátům, notářům a jejich koncipientům, případně justičním čekatelům.

Program

 • Funkce a využití směnky
 • Vliv nového občanského zákoníku na vztahy ze směnky
 • Aktuální judikatura k náležitostem, rozbory sporných případů
 • Převod směnek, dopady obecné úpravy převodů cenných papírů v OZ na směnky
 • Blankosměnky, formulace vyplňovacího směnečného práva
 • Uplatňování směnečných práv
 • Námitkové postavení dlužníků
 • Spotřebitelské směnky v legislativě a judikatuře NS
 • Utvrzovací směnky a jejich režim
 • Uplatňování směnek v rozhodčím řízení

Lektoři

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Lektor působí jako docent na Katedře obchodního práva na Masarykově univerzitě v Brně.  Je členem Rozkladové komise České národní banky, současně také jako rozhodce pro vnitrostátní a mezinárodní spory u Rozhodčího osudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Informace o kurzu

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.