Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

  • Kurz bude zahájen 3. března 2017.Přednášky budou probíhat v pátek od 9 do 17.30 hodin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.Termíny jednotlivých přednášek: 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 21.4., 5.5.2017.
  • 9.00 - 17.30

Určeno

Kurz je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii.

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnický fakult VŠ).

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde.

Program

• Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva • Správní právo • Cizinecké právo • Právo obchodních společností • Smluvní obchodní vztahy, právo cenných papírů • Základy finančního práva • Základní terminologie a průběh trestního řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí témat.

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu.

Informace o kurzu

Kurz bude ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

9 000,- Kč včetně DPH

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím označte v přihlášce.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.