Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní problematika poskytování zdravotních služeb v léčbě duševních poruch


Program

 • Základní právní předpisy
 • Práva pacienta při poskytování zdravotních služeb dle ZZS
 • Povinnosti pacientů dle ZZS
 • Povinnosti poskytovatele dle ZZS
 • Povinnost informovat pacienta o jeho stavu
 • Právo odmítnout pacienta a ukončit péči
 • Předávání zpráv mezi poskytovateli
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Právo na informace o pacientovi
 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace
 • Služby se souhlasem a bez souhlasu pacienta
 • Omezovací prostředky
 • Negativní reverz
 • Souhlas nezletilého a nesvéprávného
 • Vedení zdravotnické dokumentace
 • Oznamovací povinnosti (týrání dítěte, nedobrovolná hospitalizace, trestné činy apod.)
 • Omezení svéprávnosti a neplatnosti právních jednání

Lektoři

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Lektor je primářem ochranného léčení Psychiarické nemocnice Bohnice, přednáší v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, je znalcem v oboru zdravotnictví pro odvětví psychiatrie, sexuologie a návykové nemoci.

JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D.

Orientuje se zejména na oblasti medicinského práva a trestního práva, působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky, je autorem a spoluautorem řady publikací v oblasti zdravotnického práva, je také dlouholetým členem Etické komise ČLK, Etické komise MZ ČR, členem výkonného výboru European Association of Health Law, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Informace o kurzu

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.