Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Správní rozhodnutí


Určeno

Akreditovaný seminář je určen především vedoucím úřadů územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům, zaměstnancům správních úřadů.

Program

 • Pojem a podstata správního rozhodnutí, obsahové a formální náležitosti
 • Nečinnost při vydání rozhodnutí a její důsledky
 • Druhy správních rozhodnutí podle správního řádu; rozhodnutí, usnesení a příkaz
 • Problematika aplikace správního uvážení a odůvodnění rozhodnutí
 • Vady správních rozhodnutí; nicotnost, nezákonnost a nepřezkoumatelností
 • Vlastnosti správních rozhodnutí; právní moc a vykonatelnost
 • Postup správního orgánu po vydání rozhodnutí; postup správního orgánu prvního stupně po podání odvolání
 • Lektoři

  JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

  Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na  MU v Brně,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády.

  Informace o kurzu

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

  Cena

  1 700,- Kč (osvobozeno od DPH)

  Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře. Pro zaměstnance Masarykovy univerzity je cena 900 Kč bez DPH

  Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

  Kontakt

  Jana Buchalová,
  Telefon: 549 49 1219
  E-mail: Jana.Buchalova
  (zavináč) law.muni.cz
  PRÁVNICKÁ FAKULTA
  Masarykova univerzita
  Centrum dalšího vzdělávání
  Veveří 70, Brno

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.