Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Obchodní smlouvy


Určeno

Akreditovaný seminář je určen především pracovníkům ve veřejné správě, členům zastupitelstev obcí a krajů, zaměstnancům obecních a krajských úřadů. Dále také právníkům z praxe a zaměstnancům advokátních kanceláří.

Program

Cílem semináře  je poskytnout účastníkům hlubší vhled do smluvního práva, zejména pokud jde o nejčastější smluvní vztahy (zejm. dodávky zboží a služeb a stavební práce). Program je zaměřen na nejdůležitější otázky realizace obchodních transakcí a jejich smluvní zabezpečení.  Podrobně se věnuje tématům konstrukce smluv, vhodným nástrojům zajištění závazku, posílení pozice vlastní smluvní strany, optimalizace smluvních sankcí, podmínkám splnění a následkům nesplnění.

OBSAH:

  • uzavírání smluv, využívání obchodních podmínek a smluvních formulářů
  • předsmluvní stadium, předsmluvní odpovědnost
  • vhodná struktura smlouvy, vhodné smluvní doložky, zakázaná ujednání
  • nejrůznější metody zajištění a utvrzení závazku a jejich použití, možnosti smluvní minimalizace rizika obchodních transakcí
  • (ne)splnění závazku a jeho důsledky, optimalizace sankcí; smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, následky vadného plnění (odpovědnost za vady)
  • možnosti změn či ukončení smluvního vztahu, aniž došlo ke splnění
  • kontraktační doporučení, tipy a triky pro maximalizaci výhod pro vlastní smluvní stranu, prevence nejčastějších chyb

Seminář je zaměřen převážně prakticky a ukazuje jak v maximální míře využít možností nové právní úpravy (v kontextu rozhodovací praxe soudů) pro vytvoření a optimalizaci obchodní smlouvy, která bude efektivně řešit rizika plánované transakce a zároveň maximalizovat výhody pro danou smluvní stranu.

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 100,- Kč (osvobozeno od DPH)

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.