Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Náhrada škody - pokročilý kurz


Určeno

Seminář je určen praktikujícím právníkům a dalším specialistům, zejména těm, kteří řeší případy náhrady škody. Základní znalosti úpravy náhrady škody se předpokládají, zaměření semináře je nadstavbové.

Kurz je určen jak pro advokáty, advokátní koncipienty, tak pro firemní právníky, asistenty, pracovníky obchodních a právních oddělení i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními vztahy a následky jejich porušení.

Program

- Předmět a rozsah náhrady - co je a co není škodou, jak se škoda počítá a jak se nahrazuje; interese a reálná újma; sporné otázky

- Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady, aktuální judikatura, problémové otázky

- Předvídatelnost škody, ochranný účel smlouvy a adekvátnost příčinné souvislosti

- Kdy se škoda hradí – vybrané případy, zákonná a smluvní odpovědnost, škoda způsobená informací a radou

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.