Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Odpovědnost za vady


Určeno

Seminář je určen zejména pro praktikující právníky, a dále pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, účastní se jejich realizace a plnění, pro firemní právníky, pracovníky obchodních, právních i technických oddělení, samostatné podnikatele; dále pro advokáty, advokátní koncipienty, notáře a pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Program

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kompletní detailní seznámení s novou právní úpravou odpovědnosti za vady a široký přehled použitelné judikatury. Upozornění na významné změny a jejich praktické důsledky, řešení konkrétních případů. Výklad na praktických příkladech kupních smluv a smluv o dílo, zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství, včetně subdodavatelských vztahů. Postupy, jak optimalizovat smlouvy z pohledu dodavatele a objednatele. Řešení rizik, kontraktační doporučení.

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.