Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Francouzština pro překladatele a tlumočníky


Určeno

Kurz je určen výhradně pro:

  • pro absolventy právního minima pro překladatele a tlumočníky
  • pro absolventy právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem.

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde.

Program

Obsahová náplň tématicky navazuje na kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky, je doplněna praktickými příklady a překladatelskými zkušenostmi. Kurz se skládá z odborné terminologie a frazeologie ve francouzském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správného použití v kontextu.

Lektoři

PaedDr. Mgr. Pavla Kellnerová, odborná lektorka pro právnickou farncouzštinu

Poznámky

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, nejdéle však do 31.3.2017.

Informace o kurzu

Kurz bude ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, který ověřuje zvládnutí odborné terminologie a frazeologie ve francouzském jazyce, a to jak jednotlivých termínů, tak i jejich správné použití v kontextu. Zkouška zahrnuje překlad z cizího jazyka do češtiny i obráceně.
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečnou zkoušku s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat, a to za administrativní poplatek 1500 Kč vč. DPH za jedno opakování. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

11 000,- Kč včetně DPH

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: 110720@mail.muni.cz
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.