Vyhledávání na této stránce není aktivní.

(Nejen) exekuční vymáhání pohledávek ve veřejné správě


Program

 •  „soukromoprávní“ pohledávky veřejnoprávních orgánů (také jako "úřad")
 • úřad jako účastník soudního řízení a jako oprávněný v řízení exekučním, ca. úřad jako orgán nalézací (rozhodovací)
 • vymáhání pohledávek, o nichž bylo rozhodováno soudem
 • režimy vymáhání a jejich srovnání z hlediska právního i praktického
 • vymezení pohledávek, které nelze vymáhat výkonem rozhodnutí
 • rozdíly ve vymáhání pohledávek v režimu  OSŘ a EŘ
 • pohledávky vzniklé z rozhodovací činnosti veřejnoprávních orgánů
 • pohledávky veřejnoprávní (daňové)
 • pohledávky, vzniklé v řízení, kdy úřad rozhoduje o soukromém právu (specifické postavení oprávněného),
 • základní rozdíly mezi soudní exekucí (výkonem rozhodnutí) a daňovou exekucí a mezi exekucí podle správního  a daňového řádu
 • orgány celní správy jako specifický veřejnoprávní vykonavatel
 • exekuce rozhodnutí neukládající peněžité plnění (které výroky správních rozhodnutí nelze exekvovat)
 • specifika exekučního řízení v případě podání správní žaloby, kdy je připuštěn odkladný účinek a jaké dopady má do probíhajícího řízení
 • výkon rozhodnutí správního soudu (specifika rozsudku ukládajícího vydat rozhodnutí či konat)
 • veřejnoprávní orgán v postavení účastníka řízení exekučního řízení podle z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • úřad jako osoba povinná k součinnosti podle exekučního řádu

Lektoři

Ing. Mgr. Antonín TOMAN

Lektor působí jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, je přidružený člen Právní a legislativní komory v Exekutorské komoře ČR. a externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

JUDr. Stanislav PAZDERKA

Lektor je soudní exekutor Exekutorského úřadu v Písku, působí jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.