Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Mějte elektronické dokumenty pod kontrolou


Určeno

Kurz je určený pro všechny, kteří přicházejí do styku s elektronickými dokumenty.

Program

 • systém a praxe elektronických podpisů a dalších nástrojů dle eIDAS a zákona č. 297/2016, změny a nové instituty
 • prokazování elektronickými dokumenty (důkazní spolehlivost, prokazování prostřednictvím falzifikace a možnosti přenosu důkazního břemene)
 • presumpce dle par. 562 odst. 2 OZ a její použití v soukromoprávní praxi
 • právní problémy uchovávání elektronických dokumentů, včetně douhodobé archivace, důvěrnosti dokumentů při ukládání v cloudech aj.
 • aktuální judikatura ohledně doručování do datových schránek a praktické dopady stanoviska NS (jednání pověřených osob, autentizace zpráv)
 • elektronický spis a elektronická evidence spisu
 • praktické možnosti autorizované, neautorizované a soukromé konverze dokumentů
 • praktické dopady nařízení GDPR a připravované směrnice e-privacy na elektronickou dokumentaci právního jednání

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Lektor působí jako vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Je zakladatelem stálého mezinárodního sympózia Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a členem řídících a odborných orgánů vědeckých časopisů a mezinárodních konferencí. 

Informace o kurzu

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 200 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.