Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké dokazování


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program

 • základní informace o civilním a trestním procesu
 • dokazování v civilním a trestním procesu
 • znalecké dokazování v civilním a trestním procesu
 • postavení znalců v civilním a trestním procesu
 • odměňování znalců v civilním a trestním procesu

Lektoři

JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ 

Lektorka je soudkyně Krajského soudu v Brně, kde  aktuálně působí na pozici předsedkyně senátu. Specializuje se mj. na předběžná opatření ve věcech domácího násilí. Je autorkou řady článků na téma domácího násilí. Na dané téma přednášela např. pro Justiční akademii.

doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D. 

Lektor je docentem na  Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, má dlouholeté zkušenosti z působení u Policie České republiky na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Publikuje články v odborných časopisech, např. Kriminalistika, Trestní právo, Trestněprávní revue, Státní zastupitelství. Je aktivním členem redakční rady časopisu Kriminalistika a šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách. Zaměřuje se především na otázky dokazování v trestním řízení, respektive v řízení přípravném.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.