Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Veřejné zakázky prakticky


Určeno

Kurz je určen především pro zadavatele veřejných zakázek, a to jak veřejných, tak dotovaných.

Program

 • Zásady zadávacího řízení – podstata zákona o zadávání veřejných zakázek, systematika zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Předpokládaná hodnota veřejných zakázek – pravidla sčítání předpokládaných hodnot veřejných zakázek – příklady, dotazy
 • Režimy veřejných zakázek
 • Specifika jednotlivých zadávacích postupů (zjednodušené podlimitní řízení, dělení zakázky na části dle předpokládaných hodnot a možnosti  tzv. asymetrické soutěže jejích částí, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog)
 • Způsobilost a kvalifikace v novém zákoně o veřejných zakázkách
 • Mimořádně nízká nabídková cena
 • Posouzení nabídek
 • Soutěž kvality a zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Hodnotící postupy – komise, střet zájmů, předsazení hodnocení před posouzení nabídek, protokoly a zprávy
 • Uveřejňování dokumentů zadávacího řízení (práce s profilem zadavatele a elektronickým nástrojem)
 • Zrušení a ukončení zadávacího řízení
 • Vícedodávky, víceslužby a dodatečné stavební práce a tzv. podstatná změna smlouvy – možnosti dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek (ust. § 222), evropská judikatura, příležitosti a hrozby
 • Veřejné zakázky malého rozsahu – mají nějaká pravidla?
 • Veřejná zakázka a projektové financování – nejčastější problémy a jak je řešit

Lektoři

Mgr. Michal Čermák 

Lektor dlouhodobě působil jako ředitel na úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze, působí jako auditor zadávacích řízení. Podílí se na zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy. Je konzultantem pro zadavatele v případech protiprávně vyměřených korekcí dotací.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU je 1 200 Kčbez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.