Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Veřejné zakázky - zadávání software a hardware


Určeno

Kurz je určený především pro IT specialisty ve veřejné správě, pracovníky v oblasti nákupu hardwaru a softwaru ve veřejné správě.

Program

 • Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ.
 • Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika).
 • Kvalitativní hodnotící kritéria veřejné zakázky.
 • Problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy.
 • Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW.
 • Rámcové smlouvy, dynamické nákupní systémy, kvartální nákupy, VZMR.
 • Balíkový SW vs. SW na míru a ZZVZ.
 • Druhy zadávacích řízení pro nákup IT – přednosti a nevýhody.
 • SW (resp. IS) na míru jako projekt – sestavení projektového týmu zadání SW na míru, zjištění statusu quo, databáze a současná data, HW požadavky, vytvoření technické specifikace, tvorba smlouvy.
 • SW na míru a jeho soutěž na základě kvalitativních kritérií.
 • Historický SW jeho přesoutěžení a nahrazení moderním produktem: rizika a východiska, obsah původní smlouvy převod dat ze stávajícího systému do nového, problémy a jak jim předcházet.

Lektoři

Mgr. Michal Čermák 

Lektor dlouhodobě působil jako ředitel na úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze, působí jako auditor zadávacích řízení. Podílí se na zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy. Je konzultantem pro zadavatele v případech protiprávně vyměřených korekcí dotací.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 200 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.