Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela zákona o specifických zdravotních službách


Určeno

Kurz je určen zejména personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd a manažerům lidských zdrojů jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

Program

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby 

 • Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Možnost zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství

Pracovnělékařské prohlídky

 • Vstupní lékařská prohlídka
 • Periodická, mimořádná a další prohlídk
 • Žádost o provedení prohlídky
 • Hrazení nákladů

Lékařské posudky

 • Předpoklady pro vydání posudku, lhůty, výpis ze zdravotnické dokumentace
 • Obsah posudku, posudkový závěr
 • Možnost podání návrhu na přezkoumání posudku

Následky ztráty zdravotní způsobilosti

 • Převedení zaměstnance na jinou práci
 • Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti
 • Závaznost lékařských posudků ve světle aktuální judikatury

Lektoři

JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D.

Lektor je odborným asistentem na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU. Působí také jako lektor odborných kurzů zaměřených na pracovněprávní vztahy a právní souvislosti řízení lidských zdrojů.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu. Cena pro zaměstnance MU: 1500 Kč

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.