Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké posudky ve zdravotnictví


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program

 • Obsahové a formální náležitosti posudku
 • Znalecké doložky
 • Volba odbornosti znalce
 • Odmítnutí vypracování posudku či odpovědi na otázku
 • Podklady pro vypracování posudku
 • Přibrání konzultanta
 • Kontakt s posuzovaným
 • Nejčastější chyby
 • Kazuistiky

Lektoři

JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D.

Lektor se rientuje zejména na oblasti medicinského práva a trestního práva, působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky, je autorem a spoluautorem řady publikací v oblasti zdravotnického práva, je také dlouholetým členem Etické komise ČLK, Etické komise MZ ČR, členem výkonného výboru European Association of Health Law, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 500,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.