Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Kupní smlouva v obchodních vztazích


Určeno

Kurz je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, zejména v odběratelsko-dodavatelských vztazích, především pro firemní právníky, pracovníky nákupních, prodejních a obchodních oddělení, samostatné podnikatele; dále pro advokáty, advokátní koncipienty a notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Program

 •     systém úpravy, podstatné náležitosti, určení ceny a jeho úskalí
 •     specifikace předmětu, určení řádného plnění
 •     postup při plnění smlouvy, předání a převzetí
 •     vadné plnění a jeho následky, práva a povinnosti obou stran
 •     doporučení z pohledu kupujícího a prodávajícího, využitelná judikatura
 •     záruka za jakost a její úprava
 •     nebezpečí škody na věci
 •     zvláštní režim „prodeje zboží v obchodě“

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1500 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.