Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Smlouva o dílo


Určeno

Akreditovaný kurz je vhodný pro všechny, kteří se v různých pozicích účastní smluvních vztahů týkajících se provedení díla, včetně stavebních projektů - pro všechny, kteří smlouvy o dílo uzavírají nebo připravují (včetně veřejných zakázek), ale i působí při jejich realizaci. Je určen zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních, právních ale i technických oddělení, samostatné podnikatele, advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí, kteří se zabývají smluvními obchodními vztahy.

Program

 • Smlouva o dílo a její vymezení
 • Specifikace díla
 • Způsob provádění, alokace rizik mezi smluvní strany
 • Konstrukce ceny, rozpočty, zálohy, fakturace, pozastávky
 • Vícepráce, změny díla
 • Vady, reklamace, záruky, možnosti a meze zákonné a smluvní úpravy
 • Vztahy se subdodavateli, spoluodpovědnost subdodavatelů a projektantů
 • Možnosti smluvního omezení odpovědnosti
 • Doporučení pro objednatele a zhotovitele

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Číslo akreditace: AK/PV-353/2017

Cena

1 900,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro zaměstnance MU: 1200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.