Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA)


Určeno

Akreditovaný kurz je určen pro zpracovatele dokumentů EIA, investory, veřejnou správu a všechny zájemce o tuto problematiku z oblasti odborné i laické veřejnosti.

Program

Komplexní seznámení s právní úpravou procedury posuzování vlivů záměrů, obsaženou v zákoně č. 100/2001 Sb. v platném znění se zaměřením na poslední novelizaci a s vazbami předmětné právní úpravy na problematiku účasti veřejnosti, navazujících správních řízení a na soudní přezkum. Problematika bude podána v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů (stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, správní řád aj.), ale i v návaznosti na přezkumnou činnost soudů a na systém a pravidla uplatňování unijního práva.

- procedura EIA – uvedení do problematiky, přehled pramenů platné právní úpravy EIA, přehled změn
- vzájemné vazby a souvislosti posuzování vlivů na životní prostředí a navazujících řízení, záměry EIA a řízení podle stavebního zákona
- procedura EIA ve světle rozhodovací činnosti soudů
- souvislosti s právní úpravou EU

Lektoři

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Lektorka působí jako docentka na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity se specializací na právo životního prostředí, pozemkové právo a  veřejné stavební právo.

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a poradce ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie na Nejvyšším správním soudu České republiky.

Mgr. Dominik Židek, asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Číslo akreditace: AK/PV-486/2015

Cena

1 900,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena pro zaměstnance MU: 1300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.