Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Novela stavebního zákona - řízení a zkrácené postupy dle stavebního zákona


Určeno

Kurz je určen všem, kteří se podílí na procesu povolování a realizaci stavební činnosti, zejména pak pracovníkům stavebních úřadů, investičních útvarů, projektových kanceláří. Dále také technikům působícím ve výstavbě, architektům, zaměstnancům stavebních firem a dalším.

Program

Kurz je zaměřený na zásadní změny, které přinesla novela stavebního zákona a na které je nutné se od ledna 2018 připravit.
Důraz bude kladen na vymezení stěžejních bodů novely stavebního zákona se zaměřením na územní řízení, jednotlivé typy územních rozhodnutí, dále na stavební řízení, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, na činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, budou zmíněny i možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb. 

 • Správní řízení -  principy a zásady.
 • Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu.
 • Stavební úřady (změny v působnosti). Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem.
 • Územní řízení a rozhodnutí (změny v okruhu účastníků, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí).
 • Stavební řízení (změny v ohlašování staveb, povolování staveb).
 • Společné územní a stavební řízení.
 • Kolaudace (změny v procesu povolování užívání)
 • Řízení o odstranění stavby - povolení a nařízení odstranění stavby. 

Lektoři

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. 

Lektorka působí na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členkou komise pro veřejné právo I – správní právo Legislativní rady vlády,  Výkladové komise pro vodní zákon při Ministerstvu zemědělství ČR a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje problematice správního práva, stavebního práva a vodního práva. Je dlouhodobou lektorkou akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti správního řízení, stavebního řízení.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 2 000 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání semináře.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.