Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Dohled a kontrola nad činností znalců – práva a povinnosti znalců při dohledu a kontrole


Určeno

V současné chvíli je kurz již naplněn a nelze se již přihlásit. Pro veliký zájem budeme kurz opakovat v dubnu nebo květnu 2018.

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a dalším zájemcům o problematiku výkonu dohledu a kontroly ve znalecké agendě (pracovníci oddělení pro znalce a tlumočníky krajských soudů).

Program

- Teoretické vymezení dohledu a kontroly v rámci právního řádu

- Dohled a kontrola ve znalecké agendě – seznámení s právní úpravou

- Práva a povinnosti znalce při výkonu dohledu nad jejich činností

- Postavení znalce a kontrolního orgánu při výkonu kontroly v rámci znalecké agendy

- Úloha poradních sborů předsedů krajských soudů a ministra spravedlnosti ve znalecké agendě 

- Metodická činnost dohledových orgánů   

- Kasuistika

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Mgr. Radek Visinger, Ph.D.

Ředitel odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti. Autor např. monografie Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 200 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.