Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky


Určeno

Kurz je určen především pro stávající i budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. 

Tento kurz je nezbytné absolvovat v případě, že chcete požádat o jmenování soudním tlumočníkem (mimo absolventů právnický fakult VŠ).

Další kurzy pro překladatele a tlumočníky naleznete zde

Program

Základní právní problematika: 

• Teorie práva • Obecná část občanského zákoníku • Občanský soudní řád • Rodinné právo • Závazkové právo • Věcná práva • Správní právo • Cizinecké právo • Právo obchodních společností • Smluvní obchodní vztahy, právo cenných papírů • Základy finančního práva • Základní terminologie a průběh trestního řízení • Pracovní právo • Právo EU • Mezinárodní právo soukromé • Řešení sporů s mezinárodním prvkem.

Organizátoři si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí témat.

Termíny jednotlivých přednášek: 16. února, 2. března, 9. března, 23. března, 6. dubna, 27. dubna, 4. května a 11. května 2018.

Závěrečný test proběhne v týdnu 28. - 31. května 2018, konkrétní termín bude upřesněn. Další informace o testu najdete níže v informacích o kurzu.

Lektoři

Přednášející jsou specialisté v příslušných právních oborech z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Poznámky

Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály. Oběd si zajišťují účastníci individuálně, lze využít fakultní menzu nebo nabídku okolních restaurací.

Kurz je pořádán pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR.

Přihlášky přijímáme do 14.2.2018 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Informace o kurzu

Kurz probíhá v češtině.

Kurz bude ukončen závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu a získání osvědčení o absolvování kurzu je vykonat závěrečný test s minimálním počtem 70 % správných odpovědí a současně minimálně 70% osobní účast na přednáškách kurzu. V případě neúspěšného složení zkoušky, je možné ji maximálně dvakrát opakovat bezplatně. Další opravné termíny nejsou možné.

Cena

9 000,- Kč včetně DPH

Pro členy Komory soudních tlumočníků ČR je cena 8 500 Kč. Vaše členství prosím uveďte v přihlášce.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.