Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Výkladové problémy zákona o registru smluv - co nás může potkat v praxi


Program

Výklad vybraných problémů zákona o registru smluv od spoluautora metodiky Ministerstva vnitra pro povinné subjekty a jejich smluvní partnery

-          Praktické zkušenosti se zákonem o registru smluv během prvních dvou let jeho účinnosti

-          Časté problémy a chyby, se kterými se lze v praxi setkat

-          Výklad výjimek z povinnosti uveřejnění

-          Vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a k dalším právním předpisům

-          Dopady novelizace zákona o registru smluv a novelizovaná ustanovení

Lektoři

Mgr. Bc. Štěpán Šťarha

Lektor je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Absolvoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zahraniční zkušenosti získal při studiu na John Marshall Law school v Chhicago, USA.

Poslední dva roky se intenzivně věnuje otázkám souvisejícím s novým zákonem o registru smluv, kdy z právního pohledu řeší problematické výkladové otázky zákona, pomáhá klientům s nastavením procesů na dodržování tohoto zákona a vede školení na toto téma. Je současně spoluautorem soukromoprávní části metodiky vydané Ministerstvem vnitra a je též spoluautorem připravovaného komentáře k zákonu o registru smluv.

Poznámky

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 200,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 600 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.