Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Oceňování nemovitostí podle práva


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program

 • druhy cen (obvyklá, zjištěná, zvláštní) a jejich použití v aplikační praxi
 • právní požadavky na oceňování podle účelu ocenění (např. pro určení náhrady za omezení a odnětí vlastnického práva, ocenění v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby) a druhu oceňované věci (např. ocenění podílu či stavby na cizím pozemku)
 • právní rámec pro oceňování služebností včetně jejich odlišení od obdobných práv – demonstrace na modelových případech
 • zhodnocení správnosti a použitelnosti ocenění s důrazem na nejčastější metodické chyby a formální nedostatky posudku; argumentace na běžné námitky proti ocenění
 • diskuze

Lektoři

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. 

Odborný asistent Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity; pracovník znaleckého ústavu qdq services.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 000,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.