Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Znalecké posudky v oblasti odpovědnosti za vady a náhrada škody


Určeno

Kurz je určen pro soudní znalce zabývající se posudkovou činností v oblastech, kde je řešena náhrada škody a vady plnění, typicky stavebnictví, strojírenství apod., ale i pro praktikující právníky (advokáti, advokátní koncipienti, podnikoví právníci).

Program

- odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady, hlavní otázky

- co vše je vadou, kvalifikace vad a způsob jejich řešení, sporné otázky

- rozdíly mezi odpovědností za vady a za škodu

- kdy jde ještě o vadnost a kdy již o škodu? význam rozlišení (pojištění, lhůty, smluvní limitace…), řešení na praktických příkladech

- jak na kalkulaci škody, ušlého zisku, zničení či poškození věci, vznik dluhu, vyvolané i marně vynaložené náklady, snížení tržní hodnoty věci, obchodí znehodnocení, ztráta možnosti užívání, ztráta naděje

- příčinná souvislost a předvídatelnost škody

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1400 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.