Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Efektivní smluvní sankce - jak optimalizovat smlouvu


Určeno

Kurz je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo realizují, zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, ale i advokáty, advokátní koncipienty i notáře, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obchodními vztahy.

Účastníci obdrží odpovědi na otázky: Jaké zákonné a smluvní nástroje lze využít při porušení smlouvy? Jaká jsou s nimi spojena úskalí a jak se jim vyhnout? Co vše je možno výhodně nastavit ve smlouvě z pohledu věřitele, anebo naopak dlužníka? Které z mechanismů jsou samovykonatelné a umožní realizace bez soudního řízení? Jaké jsou možnosti a meze právní úpravy? Jak lze sankce nastavit tak, aby byly co nejúčinnější? Do jaké míry lze maximalizovat a vzájemně kumulovat následky porušení? (tj. jak může být smlouva maximálně tvrdá?) Do jaké míry lze následky porušení naopak omezit či dokonce vyloučit, tj. zbavit se odpovědnosti? (tj. jak maximálně může být smlouva mírná?)

Předpokládá se alespoň základní znalost obchodního závazkového práva.

Program

- co vše je možno výhodně nastavit ve smlouvě z pohledu dodavatele a odběratele?

- jak vytvořit smluvní mechanismy tak, aby byly skutečně účinné a nejlépe i samovykonatelné? (aby se obešly bez potřeby soudního řízení)

- praktické příklady a kontraktační doporučení z obchodní smluvní praxe

- jaké jsou možnosti a meze právní úpravy?

- doporučení pro optimalizaci smluv a obchodních podmínek

- komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy z funkčního pohledu – průřez různými oblastmi právní úpravy se zaměřením na důsledky porušení

- obsáhlý výběr použitelné judikatury

Program:

• nesplnění závazku a jeho důsledky,

• podrobný rozbor jednotlivých institutů, se zaměřením na efektivitu použití, samovykonatelnost, náročnost na kooperaci s druhou stranou a potřebu soudního řízení,

• detailní rozbor smluvní pokuty a úroků z prodlení, ale i dalších nástrojů, a to v komplexním pojetí, včetně vzájemných souvislostí; zádržné, zastavení dodávek (odepření plnění), kauce, závdavek, inominátní cenové sankce a další nástroje

• řešení (ne)přiměřenosti sankcí,

• časté chyby ve smluvní praxi, doporučení, jak se jim vyhnout,

• rozbor možností a mezí smluvní úpravy.

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D.

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 1 400 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.