Vyhledávání na této stránce není aktivní.

GDPR ve zdravotnictví - jak chránit citlivá data pacientů


Určeno

Kurz je určený všem, kteří zpracovávají citlivé osobní data pacientů jak v ambulancích, zdravotnických zařízeních, tak i velkých nemocnicích nebo i subjektům, které ve zdravotnictví podnikají.

Program

Úvod do GDPR - Co je GDPR a co přináší? - Širší legislativní rámec - Základní pojmy aneb údaje o zdravotním stavu již nejsou „citlivé“, ale představují „zvláštní kategorii“ - Věcná působnost GDPR a dopad adaptačního zákona na zdravotnická zařízení - Sankce za porušení GDPR Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR Významné povinnosti dle GDPR s dopadem do zdravotnictví - Podmínky udělení souhlasu a zvláštní souhlasy ve zdravotnictví - Informovanost a práva subjektů údajů – do jaké míry platí pro pacienty? - Technická a organizační opatření – úprava systému vnitřních norem nemocnice, řízení přístupů a další - Vztahy zdravotnických zařízení se třetími osobami - Záznamy o činnostech zpracování – adaptace záznamů na velikost ordinace/ambulance/nemocnice - Zabezpečení karet pacientů, výsledků vyšetření a dalších dokumentů a kybernetická bezpečnost - Porušení zabezpečení údajů - Pověřenec pro ochranu osobních údajů v nemocnicích aneb co je to rozsáhlé zpracování údajů o zdravotním stavu - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a výjimka pro výkon primární ambulantní péče Pomůcky k řádnému dodržování GDPR - Kodexy zpracování - Osvědčení Další specifika ve zdravotnictví - Přístroje a osobní údaje – přístup dodavatelů přístrojů k údajům o zdravotním stavu - Metodická podpora Ministerstva zdravotnictví v oblasti ochrany dat Dotazy a diskuze

Lektoři

Mgr. Martina Heřmanová - působí jako advokátka ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany osobních údajů. Martina se ve spolupráci s dalšími poradci z mimoprávní oblasti významně podílela na přípravě několika významných českých společností na GDPR v oblasti bankovního sektoru a pojišťovnictví. V současnosti také poskytuje právní poradenství při přípravě jednoho z největších českých zaměstnavatelů v České republice v oblasti průmyslu a veřejných subjektů z oblasti státní správy, územní samosprávy a zdravotnictví. Martina se také podílí na publikační a jiné edukativní činnosti společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal v oblasti ochrany osobních údajů.

Mgr. Ján Kuklinca – působí jako advokát ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde je členem týmu odpovědného za oblast práva informačních a komunikačních technologii a práva ochrany osobních údajů. Ján má více než osmileté zkušenosti s obchodním právem, zejména s právními oblastmi technologického zaměření, jako jsou ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví, právo informačních a komunikačních technologií. Ján měl na starosti významné právní transakce jak z pozice externího právního poradce, tak z pozice podnikového právníka koordinujícího činnosti různých externích poradců. Ján Kuklinca aktuálně řídí tým právníků, kteří pracují na rozsáhlých projektech implementace GDPR zejména v privátním sektoru v oblastech průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, médií aj. V minulosti dlouhodobě poskytoval právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů pro importéra světové značky automobilů nebo se podílel na velkých projektech implementace a servisu IT řešení pro významnou globální technologickou a outsourcingovou společnost.

Informace o kurzu

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 700 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.