Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo v kostce pro seniory I - září až prosinec 2018


Určeno

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s tématy, která se budou týkat teorie práva, ústavního práva a fungování soudů i Evropské unie. Účastníkům nabídneme i praktický pohled na témata, se kterými se setkávají v každodenním životě.

Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích, jako je právo občanské či správní.

Program

18. září - Zahájení, seznámení s historií fakulty, prohlídka fakultní knihovny, auly
přednášející: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., vedoucí Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU

25. září - Teorie práva - právní vztahy, kultura práva, vztah práva a člověka
přednášející: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie Právnické fakulty MU, místopředsedou Českého sdružení pro právní a sociální filosofii

2. října - Rodinné a dědické právo - práva a povinnosti mezi manželi, mezi rodičemi a dětmi
přednášející: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D., lektorka na Katedře občanského práva Právnické fakulty MU, která vyhrála v hlasování studentů cenu pro vynikajícího pedagoga v oblasti sociálních a humanitních věd

9. října - Občanské právo - majetkové vztahy fyzických a právnických osob
přednášející: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., vedoucí Katedry občanského práva Právnické fakulty MU

16. října - Ústavní právo - funkce vlády, poslanecké sněmovny, senátu, 
přednášející: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., proděkan pro strategii a rozvoj Právnické fakulty MU

23. října - Soudy a soudnictví - soustava soudů, role soudce
přednášející: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., odborný asistent na Katedře občanského práva Právnické fakulty MU

30. října - Právo Evropské unie - dělení evropského právního systému, orgány EU, uplatňování práva EU
přednášející: JUDr. David Sehnálek, Ph.D., odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU

6. listopadu - Přestupky a jejich řešení - oznámení přestupku, kdo přestupky projednává a kdo se může stát účastníkem řízení, správní tresty
přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.,odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU, člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády

13. listopadu - Správní právo
přednášející: doc. JUDr. Soňa Skulova, Ph.D. - působí jako vedoucí Katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakultě MU, je akreditovaná lektorka pro vzdělávání úředníků Územně samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a odbornicí na obecnou část Zkoušek obecné způsobilosti

20. listopadu - Právo a spotřebitel - šmejdi, bezpečnost objednávání zboží na internetu
přednášející: Mgr. Aleš Havíř - ředitel odboru kontroly České obchodní inspekce Jihomoravskéhé a Zlínského inspektorátu

27. listopadu - Právo a zdravotnictví - pojišťovny, práva pacienta
přednášející: Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, specialista na zdravotnické právo, působí na Právnické fakultě MU

4. prosince - Právo a spotřebitel 
přednášející: Mgr. Aleš Havíř - ředitel odboru kontroly České obchodní inspekce Jihomoravskéhé a Zlínského inspektorátu

Lektoři

Špičkoví lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe.

Informace o kurzu

Na Právo v kostce pro seniory I navazuje volně od února 2019 část II. Po absolvování obou částí obdrží účastníci na slavnostním ukončení Osvědčení o absolvování  kurzu Právo v kostce pro seniory.

Část I a II  lze absolvovat i platit jednotlivě.

Cena

2 100,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

    Odebírat náš Newsletter

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.