Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo v kostce pro seniory II - únor až květen 2019


Určeno

Kurz  je určený v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory. Cílem je především to, aby senioři získali všeobecný přehled a zorientovali se i v klasických právních odvětvích, jako je právo pracovní, občanské či mezinárodní.

Volně navazuje na Právo v kostce pro seniory I. 

Program

26. února - Teorie práva II
přednášející:prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie Právnické fakulty MU, místopředseda Českého sdružení pro právní a sociální filosofii

5. března - Pracovní právo - práva a povinnosti pracujícího důchodce
přednášející: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., lektor na Katedře pracovního práva Právnické fakulty MU

12. března - Občanské právo - nejčastější typy smluv
přednášející: Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D., odborný asistent na katetedře Občanského práva Právnické fakulty MU

19. března - Právo a podnikání
přednášející: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., profesorka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU

26. března - Tresty a trestání - senior jako poškozený
přednášející: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. docent na  Katedře trestního práva na Právnické fakultě MU, má dlouholeté zkušenosti z působení u Policie České republiky na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje

2. dubna - Mezinárodní právo, mezinárodní instituce
přednášející: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU

9. dubna - Elektronické dokumenty
přednášející: Mgr. MgA. Jakub Míšek, asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU

16. dubna - Právo a nemovitosti, prodej, pronájem bytu, problémy v sousedských vztazích
přednášející: JUDr. Tomáš Philippi, působí jako samostatný advokát se specializací na občanské právo, se zaměřením na bytové právo, vedle své advokátní praxe vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a přednáší na kurzech občanského práva na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

23. dubna - Exekuce, osobní bankrot, insolvenční řízení
přednášející: Mgr. Jan Kozák, externí lektor, specialista v oboru insolvenční právo

30. dubna - Právní české dějiny
přednášející: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., vedoucí Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU

7. května - Sociální zabezpečení - druhy důchodů, příspěvky na bydlení, na živobytí, na péči 
přednášející: JUDr. Jan Horecký, Ph.D., odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU

14. května - Právo a spotřebitel - jak se vyhnout nekalým praktikám prodejců
přednášející: Mgr. Aleš Havíř, ředitel odboru kontroly České obchodní inspekce Jihomoravskéhé a Zlínského inspektorátu

Lektoři

Špičkoví lektoři z řad akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externích odborníků z praxe.

Informace o kurzu

Po absolvování Práva v kostce pro seniory I a II obdrží účastníci na slavnostním ukončení Osvědčení o absolvování  kurzu Právo v kostce pro seniory.

Části I a II lze absolvovat a platit jednotlivě.

Cena

2 100,- Kč včetně DPH

Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.