Vyhledávání na této stránce není aktivní.

GDPR při výkonu znalecké činnosti pro znalce a znalecké ústavy


Určeno

Kurz je určen především soudním znalcům, zájemcům o výkon znalecké činnosti a také členům a zaměstnancům znaleckých ústavů.

Program

-          GDPR – průvodce úpravou obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů; účel úpravy

-          Základní pojmy a druhy údajů dle GDPR, balanční test

-          Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

-          Sankce dle GDPR

-          Rozdílnost úpravy GDPR při znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a při činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob (§ 1 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících). Náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů

-          GDPR a znalec – praktický průvodce znalce (fyzické osoby) jako zpracovatele osobních údajů dle GDPR

-          GPDR a znalecké ústavy – praktický průvodce společníků,  členů a zaměstnanců znaleckých ústavů jako zpracovatelů osobních údajů dle GDPR

-          Náležitosti vnitřní metodiky znalců a znaleckých ústavů při vypracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

  • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu, studijní materiály a ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů a GDPR
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstanou.
Kurz je rozčleněn do okruhů, které kopírují specifika výkonu znalecké činnosti, např. specifické postavení znalců jako fyzických osob a znaleckých ústavů a jejích členů, společníků a zaměstnanců při zpracování osobních údajů.  Rozdílnost povinností dle GDPR v případě výkonu znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a pro  úkony fyzických nebo právnických osob. Lektor představí i model vnitřní směrnice pro zpracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 900 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.