Vyhledávání na této stránce není aktivní.

GDPR při výkonu tlumočnické činnosti


Určeno

Kurz je určen především soudním tlumočníkům a zájemcům o výkon tlumočnické činnosti.

Program

-   GDPR – průvodce úpravou obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů; účel úpravy

-   Základní pojmy a druhy údajů dle GDPR, balanční test

-   Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

-   Sankce dle GDPR

-   Rozdílnost úpravy GDPR při výkonu tlumočnické činnosti pro orgány veřejné moci a při činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob (§ 1 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících). Náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů

-   GDPR a tlumočník  – praktický průvodce tlumočníka jako zpracovatele osobních údajů dle GDPR

-    Náležitosti vnitřní metodiky tlumočníků při vypracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké a tlumočnické činnosti v odboru  justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

  • Cena obsahuje drobné občerstvení, studijní materiály a ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů a GDPR
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Informace o kurzu

Kurz je svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu tlumočnické činnosti a provede účastníky kurzu tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstanou.
Kurz účastníky seznámí s rozdílností povinností dle GDPR v případě výkonu tlumočnické činnosti pro orgány veřejné moci a pro  úkony fyzických nebo právnických osob. Lektor představí i model vnitřní směrnice pro zpracování technicko-organizačních bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů.

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 700 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.