Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Pravidla veřejné podpory – vyhněte se jejich porušení


Určeno

Kurz je určen institucím veřejné správy (městům, obcím, krajům, ministerstvům, státním fondům, státním podnikům, příspěvkovým organizacím, veřejným vysokým školám, výzkumným institucím - tedy všem, kteří disponují veřejnými prostředky) i příjemcům veřejných prostředků (z fondů EU a dalších zdrojů).

 

Program

1. Definiční znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU - zaměření na sporné momenty
2. Systém pravidel a jejich aplikace - jak pravidla neporušit a vyhnout se jejich zpětnému vymáhání
3. Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti: sportu, kultury, majetkových dispozic, infrastruktury, investic

 

Lektoři

JUDr. Michael KINCL

Lektor se problematice veřejné podpory věnuje od roku 2000, pracoval jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí jako asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Je autorem řady odborných článků a monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory, zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podproy. Působil také v České asociaci pro soutěžní právo.

Informace o kurzu

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzy
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 600 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.