Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Elektronické dokumenty


Určeno

Kurz je určený pro pracovníky ve veřejném i soukromém sektoru, úřčedníky, advokáty, auditory, soudní exekutory, podnikatele, daňové poradce a podnikové právníky.

Program

 • Pojem písemnosti, dokumentu, listiny
 • Systematika el. podpisů dle eIDAS, systém elektronické identifikace

 • Praxe užití el. dokumentů ve veřejné správě (vče. dokumentů s naskenovaným podpisem, jednoduchých e-mailů apod.)

 • Praxe užití el. dokumentů ve spotřebitelské kontraktaci (vče. kontraktačních platforem)

 • Důkazní spolehlivost el. dokumentů

 • Užití el. dokumentů v el. spisu (vč. projektu soudního eSpisu)

 • Střednědobá a dlouhdobá archivace soukromoprávních a veřejnoprávních el. dokumentů

 • Doručování el. dokumentů (vč. stanovisko NS k datovým schránkám a aktuální judikatury k FD a el. podatelnám)

 

 

Lektoři

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Lektor je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií a energetickým právem; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů vědeckých a akademických společností v Evropě, Asii a Austrálii; je členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády, Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály 
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

ena pro zaměstnance MU: 600 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.