Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Možnosti obrany proti daňovým kontrolám


Určeno

Kurz je určen všem, kteří přichází do styku se správcem daně. Během kurzu se účastníci seznámí s praktickými poznatky z aktuální praxe při daňových kontrolách a s možnostmi obrany daňového subjektu.

Program

Daňová kontrola ve světle aktuální praxe

 • právní úprava daňových kontrol
 • statistické údaje k daňovým kontrolám
 • oblasti zaměření daňových kontrol
 • sankce po daňové kontrole

Specifika kontrolních postupů při správě daní

 • daňová kontrola
 • daňová kontrola před vyměřením daně
 • místní šetření
 • postup k odstranění pochybností

Předmět a rozsah daňové kontroly

 • lhůta pro stanovení daně
 • mantinely pro správce daně při daňové kontrole
 • povinnosti a práva daňového subjektu

Obrana daňového subjektu

 • stížnost
 • odvolání
 • promíjení
 • dodatečné přiznání a součinnost

Lektoři

Tomáš Brožek

Lektor působí jako advokát v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a International Business Law programu na Central European University v Budapešti. Ve své praxi zaměřuje na sporovou agendu se zaměřením na daňové litigace v oblasti DPH, převodních cen a daní z příjmů právnických a fyzických osob,  má též četné zkušenosti na poli mezinárodních obchodních arbitráží a investičních arbitráží.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU: 600 Kč bez DPH. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 8506
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.