Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Cizinecké právo


Určeno

Kurz je určen pro tlumočníky, nevládní organizace nabízející pomoc cizincům, úředníky státní správy, advokáty a advokátní koncipienty a všechny zájemce z řad akademické obce zabývající se problematikou cizinců.

Program

 • Cizinecké právo, pojem a prameny úpravy
 • Mezinárodní ochrana – podmínky přiznání mezinárodní ochrany, řízení o mezinárodní ochraně, opravné prostředky (důraz bude kladen především na procesní stránku)
 • Zákon o pobytu cizinců – povolování pobytu cizinců, podmínky jednotlivých forem pobytů
 • Pojištění cizinců – důraz bude kladen především na problémy související s pojišťováním dětí
 • Cizinec jako účastník správního řízení  - problematika tlumočení, kdy a jak tlumočníka ustanovit, náklady na tlumočení

Lektoři

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva a proděkanka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, právní poradce pro oblast cizineckého práva a otázky migrace.

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Cena

1 600,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladů k fakturaci, které budou účastníkům zaslány na zadanou emailovou adresu.

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1000 Kč.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.