Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy v pracovním právu


Určeno

Pro všechny, kteří řeší škodné události na pracovišti a řeší podobné otázky ... Odpovídá zaměstnanec za rozbitý notebook? Dá se sjednat spoluúčast zaměstnance při nákupu nového zařízení či nové intalaci systémů? Musí zaměstnavatel zaměstnanci nahradit rozbité hodinky či ušpiněný (roztržený) oděv? A co když je zaměstnanec na služení cestě? Jak je to se zraněním při pauze na cigaretku? Kdy se jedná o pracovní úraz (vždy na pracovní cestě či na školení?)? Jak správně vyplnit záznam o úraze (předejít sporům s pojišťovnou...)? Jaké jsou náhrady a jak správně nároky uplatnit? 

Program

 • jedná se vždy o pracovněprávní odpovědnost
 • kdy se neuplatní limitace náhrady škody
 • kdy se jedná o pracovní úraz
 • kdy a jak odpovídá zaměstnavatel (základní předpoklady)
 • kdy a jak odpovídá zaměstnanec (do jaké výše a za jakých předpokladů)
 • jak správně sjednat Dohodu o odpovědnosti za schodek  a Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (lze již v pracovní smlouvě?)
 • jak správně určit a vymáhat náhradu škody
 • co když u zaměstnavatele působí odborová organizace
 • co vše je plněním pracovních úkolů a úkony s tím související (jak je to s pracovní cestou, s odkočením si na toaletu na D1, s rozbitou hlavou o šuplík v kanceláři)
 • jak správně postupovat při vyplňování záznamu o úrazu a hrazení škody

Lektoři

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, specializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. 

 

Poznámky

 • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
 • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1300 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno
Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.