Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Pracovní právo a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců (cizinci, osoby se zdravotním postižením těhotné ženy, mladiství zaměstnanci)


Určeno

Kurz je určen personalistůmvedoucím zaměstnancům, mistrům, specialistům v oblasti práce, advokátům, firemním právníkům a dalším zájemcům o danou problematiku.

Program

Kategorizace specifických okruhů zaměstnanců („ne všichni jsou zdravý 35 letý muž bez závazků“)

Kdo je osobou se zdravotním postižením?

Musím zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP)? Kolik?

Jak profitovat ze zaměstnávání OZP?

Jaké jsou dotace na zaměstnávání OZP? Co je to chráněné pracovní místo?

V čem jsou pracovní podmínky specifické u zdravotně postižených? Jak je to s:
        - minimální mzdou
        - rozsahem pracovní doby
        - noční prací a přesčasy

Jak je to se zaměstnáváním cizinců?

Jak je to se zaměstnáváním mladistvých, těhotných žen, matek po porodu a rodičů (osob) starajících se o dítě?

        - mohou být vysláni na pracovní cestu?
        - mohou konat práci přes čas? v noci? Ve svátky?
        - mohou mít hmotnou odpovědnost?
        - musí být na jejich žádost převedeni na jinou práci?
        - musím jim být vyhověno při žádosti o kratší úvazek?
        - jak je to s přestávkami v práci? Bezpečnostními přestávkami?
        - má žena nárok na přestávku spojenou s kojením?


-

Poznámky

  • Cena obsahuje drobné občerstvení a studijní materiály
  • Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
  • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
  • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č. 3 a č. 11) nebo Nerudova (tramvaj č. 12)

Informace o kurzu

Cílem kurzu je osvětlit účastníkům kurzu problematiku zaměstnávání osob se specifickými požadavky a předpoklady, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu, tak národnosti, či věku. Akcentovány budou specifické podmínky práce (např. rozvržení pracovní doby, práce přesčas, zakázané práce, způsobilost k sjednání dohod o odpovědnosti, povinnosti zaměstnavatele vůči těhotným ženám - např. převedení na jinou práci, a mladistvým. Poukázáno bude rovněž na možnosti finančních dotací (podpory) k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a podmínky zaměstnávání cizinců.

Cena

2 400,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1 800 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu. Pozdější platby je možné provést pouze v hotovosti na pokladně fakulty, a to nejpozději v den konání kurzu.

Storno podmínky

  1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
  3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
  4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Jana Buchalová,
Telefon: 549 49 1219
E-mail: Jana.Buchalova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

Odebírat náš Newsletter

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.